Klinik Çalışmalar

Arabinogalactan bitki şekeri içeren jel ile sperm yıkama tekniğinde yeni bir adım

Pacific Coast Fertility Annual Meeting , Palm Springs CA, March 1995
JE Ellington, RW Wright ,S Broder , AJ Benson ,& SA Oliver INGfertility,Spokane , WA & California Cryobank, Los Angeles , CA

Arabinogalaktan içeren ürünün devam eden sperm değişim oranları, Sperm Konsepti (Tek adımda IsoCare olarak satıldı) ile üç deneyde yapılan Percoll yıkaması karşılaştırıldı.

Deney 1 : Dört erkekten alınan semenler bölündü ve hem SC’de hem de 30 dakikalığına 300  x  g için  %80 Percoll  de yıkandı. Taneler tekrar yıkandıktan sonra ortamda yalnız bırakıldı ve spermler değerlendirildi. Aşağıdaki tüm veriler SEM olarak SC karşıtı P  için ifade edildi.

Kurtarılan spermlerin hareketlilik yüzdesinde bir farklılık yoktu. (% 83 4 % 83 3) 24 saatlik aşılama sonucunda spermin hareketliliği (% 64 6  % 75 6) ve kurtarılan spermlerin sayısı (p=0.6) Hayvan modeline dayanan veriler, IVF süreci boyunca spermde SC toksisitesinin noksanlığını gösteriyor. Sonraki iki deney SC taneleri kaldırılan spermler üzerinde ikinci bir yıkama uygulaması ve ortamı olmadan yapıldı.

Deney 2 : Yıkanmak için 8 kişiden alınan spermler, SC ve P de (%90 :%45) karşılaştırıyor. Spermin normal yapısı (%83 %3 vs %81) ve hareketliliği (%74 6 vs % 76 3) uygulamalar arasında farklılık yaratmadı. Önceden yıkanan sperm yapısı (% 72 2) ve hareketliliği ( %62 5) için her uygulamada bu parametreler arttı (p< 0.09)  SC yıkaması (%93 5 vs % 80 5)sonrasında spermin hareketlilik yüzdesi yükseliş eğilimindeydi (p= 0.1)

Deney 3 : SC ve P yıkaması sonrasında üretkenlik düzensizlikleri olan 12 kişiden alınan semenler değerlendirildi. Kurtarılan spermlerin hareketliliğinde (% 59 12 vs %60 16) bir değişiklik yoktu. Zarın normal işlevi (artan hipo-ozmatik test)  SC’de (%70 13 vs %46 10) iyiydi (p=0.045).SPA’daki hamster yumurtaları 4 donörden alınıp yıkanan spermlerde hem SC hem de P için uygulandı. Yumurtaların yaygınlık oranında yüzde olarak ( %41 2 vs % 40 2) ve yaygınlık faktöründe (0.48 0.02 vs 0.41 0.03) bir farklılık yoktu. SC karşısında P kullanılarak bir kişide % 30 luk bir ilerleme görüldü. SC ürünü insan tüketimi için uygun bulunan bir polisakkaridden yapıldı.


KARAR : Arabinogalactan içeren Jel, sperme sağladığı destek sayesinde, Aşılama(IUI), Tüp Bebek(IVF), Mikroenjeksiyon(ICSI) işlemlerinde, sperm yıkamada kullanılan Percoll’e alternatif olan nontoksik bir yıkama aşaması sunuyor.