Klinik Çalışmalar

Arabinogalactan içeren jel ile yıkanan boğa spermlerinin, embriyo gelişimini arttırması

International Embryo Transfer Society Annual Meeting , Salt Lake City UT, Jan 1996
JE Ellington , SA Oliver ,RW Wright ,CS SChneider & AJ Benson INGfertility & Washington State University - Spokane , WA

Deney 1 : Dondurulup, çözdürülen boğa spermlerinin (Select-Sires) %45- %90 kullanılarak standart bir Percoll yoğunluğunun değişim oranları ile tuzlu çözeltide tamponlanan, bitkisel polisakkaridlerin (arabinogalaktan ) %22 sinin değişim oranları karşılaştırıldı. Çalışmalar, dölleme oranları ve sonrasında embriyo gelişimine karar vererek spermin iyileşmesi ve performansını rutin IVF sistemi içerisinde değerlendirmek üzere yapıldı. Dört boğadan alınan dondurulmuş spermler (her biri için iki uygulama) 4 ml Sperm Konseptinde (SC) ve Percoll (P) aracılığıyla 30 dakikalığına 300 x g de yıkandı. P ’ den alınan sperm taneleri  kullanım öncesinde  TALP ortamında yeniden yıkandı. Hemositometrede başka bir yıkama aşaması olmadı. HTM analiziyle sperm hareketliliği hem özel hem de nesnel olarak değerlendirildi. Tüm veriler SC için Sem olarak ifade edildi ve sırasıyla spermlere P uygulandı. İstatiksel analizler ANOVA kullanılarak yapıldı.

Kararlar : SC ile yıkanmasından sonra spermin kurtarılması  P’ den önemli derecede yüksekti. Aynı zamanda SC (p=0.08)  P’ de olduğundan(%88.9  %73.6)  daha fazla hareketli spermi kurtarmaya eğilimliydi. Toplamda hareketlilik yüzdeleri her grup için yüksekti ve bir farklılık yaratmadı.(p = 0.18; 95 0.3 %   90 0.3 %)

Deney 2 : Yukarıda bahsedilen SC ve P ‘de olduğu gibi dondurularak bir araya getirilen boğa spermleri yıkandı. 10 IU heparin / ml ile işlemden geçirildi ve 3 tekrardan sonra toplam 1100 IVM oositlere yerleştirildi. Oositler kesilmiş sığır düvesinden elde edilmişti. CZB ortamında 3 günlük aşılama sonucunda görünürdeki klevaj oranları saptandı. BRL hücreleri üzerinde, 9 günlük aşılamayla birlikte embriyo kalitesi kayıt altına alındı. Embriyolar işaretlendi.(Hoechst 33258) ve hücreler sayıldı.  IVF öncesinde, sperm yıkama  uygulaması arka planında embriyolar değerlendirildi.

KARAR : SC ve karşısında P (p=0.01 ; % 73 2karşısında % 53 3) yoluyla spermler yıkandıktan sonra oositlerin dölleme oranları yükseldi.  SC karşısında P (p=0.09; % 59 4  % 26 5) ile spermler yıkandıktan sonra dokuz günlük aşılamada  oositlerin döllenme yüzdesi blastokistlere tekamül ediliyordu, yüksekti. Blastokistlerin tüm hücre sayımları döllemeden sonra SC ve P kullanılarak yapıldı. Sperm farklı değildi.(p=0.25; 85 2 88 2)

GENEL KARAR : Yıkanıp dondurulan ve çözülen boğa spermleri SC aracılığı ile Arabinogalactan içeren jelin değişim oranları üzerinden bazı avantajlar sunduğu görüldü. Bir santrifügasyon adımı içinde yüksek hareketli sperm hücreleri elde edildi. Arabinogalaktan açığa çıkaran ve SC içererek yıkanan spermlerin; oositlerin dölleme kabiliyetini arttırdığı görüldü ve blastokist aşamasında daha iyi bir embriyo gelişimine katkı sağladığı ortaya çıktı.