Klinik Çalışmalar

Tıp kongrelerinde arabinogalactan içeren jel ile diğer jel içeriklerinin karşılaştırılması

Effect of Lubricants Developed for Fertility Markets on In Vitro Fertilization and Embryo Development American Society of Andrology Meeting Philadelphia , PA 2009
Raymond W.Wright Jr ,PhD , Washington State University,Center for Repro Biology , Pullman ; WA

GİRİŞ : Geleneksel lubrikantlar sperme zarar veriyor, bu yüzden hamile kalmak istenildiğinde kullanılmamalı. Bu tüketici / hasta grubu için hiçbir ürün geliştirilmedi. Sığır ve insan embriyoları benzer sperm düzenleyicileri ve yolaklara sahip. Subletal sperm zararını ortaya çıkarmak için böyle bir model geliştirildi.

HEDEFLER : Deneyler, üreme konusunda geliştirilen lubrikantların spermin ilerleyişini takip ederek tüpte üremeyi ve embriyo gelişimini nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

METODLAR : Soğukta saklanan boğa spermleri yıkandı, ortamda yeniden bekletildi ve 4 ayrı uygulamadan geçirilmek üzere yerleştirildi. Bunlar:

1-) Kontrol ortamı
2-) Arabinogalacktan içeren Jel
3-) ConceiveEase (CE)
4-) PreConceive plus (PC)

Lubrikantlar vücut sıcaklığında, % 10 v/v ve inkübatörde otuz dakikalığına spermlerle karşılaştırıldı. Sonrasında her uygulama için spermler olgunlaşmış sığır oositleriyle dölleme kanallarına yerleştiriliyor. Var sayılan zigotlar 8 saatte gelişmiş bir ortama sonrasında inkübatöre aktarılıyor. 32 saatlik aşılamada bölünen embriyolar sayılıyor. (Döllenmiş oositlerin yüzdesi olarak ). Yedinci günde morulae ve blastokistlerin sayısına bağlı olarak embriyo gelişimine (%) karar veriliyor. Her bir uygulama sonucunda spermlerden alınan dölleme yüzdesi ve embriyo gelişimi oranlarıyla, kontrol ortamındaki (lubrikantlar olmadan) spermlerden elde edilen dölleme ve embriyo gelişimi oranları Friedman Testi uygulanarak karşılaştırılıyor.

SONUÇ : ConceiveEase(CE) ve PreConceive Plus(PC)’ nin sperm üzerindeki sonuçlarına baktığımızda;

a-) Döllemeye çok az bir oranda katılmıştır.
b-) Kontrol ortamındaki spermlerle karşılaştırıldığında embriyo gelişim oranları azalmıştı.

Bu koşullarda kontrol altındaki spermlerde Arabinogalactan içeren Jelin bir farklılık yaratmadığı ortaya konmuştur.

KARARLAR : Arabinogalactan içeren jel ile spermin teması dölleme ve embriyo gelişimini engellemedi. Fakat diğer lubrikantlar bu noktalarda önemli düşüşlere neden oldular. Çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlere pazarlanan birkaç lubrikant spermin lubrikantlarla temasında, ön döllemeden 30 dakika sonra embriyonun gelişim kabiliyetinde önemli düşüşlere neden olduğu görüldü. Bu farklılıklar nedeniyle ek bir çalışma gerekiyor.