Klinik Çalışmalar

Arabinogalactan bitki şekeri içeren jelin spermler üzerindeki etkileri

Karşılaştırma Çalışması :

Fertility and Sterility, 2008 Feb ; 89 (2) :375 – 379

Agarwal A, Deepinder F, Cocuzza M, Short RA, Evenson DP. Reproductive Research Center,
Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics Gynecology, Cleveland Clinic, Clevend, Ohio

HEDEFLER : Arabinogalactan içeren Jel, FemGlide, Astroglide ve Replens Vajinal lubrikantların sperm hareketliliği ve kromatin bütünlüğü üzerideki etkilerinin değerlendirilmesi.

TASARILAR : Olasılıklar, karşılaştırmalar, laboratuar çalışmaları.

YER : Üçüncü bakım hastanesindeki androloji laboratuarı.

MÜDAHALE(LER) : 13 denekten alınan ve tüp sıvısı ortamında bekletilen meni örnekleri ile Arabinogalactan içeren jel, FemGlide, Astroglide, Replens lubrikantlarının %10 u kontrol ediliyor. 30 Dk. sonra sperm hareketliliğinin gelişimi mikroskobik ışıkla tespit ediliyor. 12 hastanın meni örnekleri pozitif (HTF) kontrole, K-Y Jelly Lubrikantı, Arabinogalactan içeren jel ve FemGlide lubrikantlarının %10’u negatif kontrole tabi tutuluyor. Dört saatlik aşılama sonucunda akridin kullanılarak spermin kromatin yapısı deneyinde, DNA bölünmesinin yüzdesi için spermatozoa analiz ediliyor.

TEMEL SONUÇ ÖLÇÜMLERİ : Spermin hareketliliği ve DNA bölünmesinin yüzdesi.

SONUÇLAR : Hareketlilik yüzdesinde HTF Kontrolleri ve Arabinogalactan içeren jel arasında önemli bir farklılık yok. Oysa FemGlide, Replens ve Astroglide gibi lubrikantlar da hareketlilikte önemli bir düşüş gösteriyor. DNA bölünmesi endeksinde HTF kontrolleri ve Arabinogalactan içeren jel arasında önemli bir farklılık yok. Fakat FemGlide ve K -Y Jelly ürünleri söz konusu olduğunda spermin kromatin kalitesinde önemli bir düşüş meydana geliyor.


KARAR : Çiftler tarafından kullanılan diğer lubrikantların aksine Arabinogalactan içeren jel spermin hareket gelişiminde ve kromatin bütünlüğünde önemli bir düşüşe neden olmuyor.