Klinik Çalışmalar

Arabinogalactan bitki şekeri içeren Jelin tüpte döllenme ve embriyo üzerindeki etkileri

EAmerican Society of Andrology Annual Meeting , Orlando FL , April 2007
RW Wright Jr,Center for Reproductive Biology , WSU Pullman ,WA

Tüpte fertilizasyon ve embriyo gelişimi değerlendirmek üzere deneyler yapıldı. Spermin söz konusu lubrikant ürünlerle etkisi takip edildi.  
Bu ürünler:

- KY Jel,
- Aquasonic Ultrason Jeli
- Arabinogalactan içeren jel (Son zamanlarda üretkenlik ile ilgili engelleri ortadan kaldıran yeni bir lubrikant)

Tüpte dölleme sığır modeli ve embriyo kültürü modelleri referans olarak kabul edilir ve gamet toksisite  çalışmalarında mükemmel bir model olarak önerilir. (ReprodBioMed Online 2002;4:170-5) Bu çalışmada, soğukta saklanan boğa spermleri (tek bir boğadan) alışılmış olarak yıkandı, TALP ortamında yeniden bekletildi ve 5 uygulamadan birisinde yer aldı.
Bunlar:

1-) Sadece kontrol ortamı veya
2-) (v/v) 2 ) % 10 Arabinogalactan içeren jel eklenerek süspanse edilen sperm ortamı 
3-)% 50 Pre’ lubrikantı 
4-)% 10 KY Jel 
5-)% 10 Aquasonic Jel Sperm söz konusu uygulamalar için 30 dakikalığına inkübite edildi.

 

Olgunlaşmış oositlerle döllenmek için yerleştirildi. 8 saatte varsayılan zigotlar embriyo kültürü ortamına ve sonrasında inkübite edildi. 32 saatlik aşılamada bölünen embriyolar sayıldı. (Her uygulamada dölleme yüzdesi olarak) Morula döneminde ve blastosit aşamasındaki toplam oositlerin yüzde olarak oranına karar vermek üzere 7 günlük son gelişim oranları değerlendirildi. Her uygulamadaki sperm sonuçlarına göre oositlerin döllenme  yüzdesi ile normal embriyo gelişimi yüzdesini karşılaştırmak için ANOVA kullanıldı.


 

KARARLAR : Arabinogalactan içeren jel yüksek konsantrasyon seviyesinde bile spermin oositleri dölleme yeteneği veya embriyo gelişimine katkısını engellemedi. Aksine KY Jel ve Aquasonic ultrason jeli spermin oositleri dölleme yeteneği ve normal embriyo gelişimini önemli ölçüde etkiliyor.